Oprema

Šutex d.o.o. poseduje veliki broj kontejnera raznih dimenzija izrađenih od najkvalitetnijih materijala za razne vrste otpada. Trudimo se da budemo u toku sa svim promenama koje tržište donosi i da redovno modernizujemo opremu i uslove za rad. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i konstrukciji kontejnera i njihovim velikim kapacitetima, u njima se mogu transportovati i otpadni materijali velike težine.

Šutex kontejneri

Šutex oprema

Kontejneri i dimenzije:

Zapremina Dužina Širina Visina
6m3 3700mm 1650mm 1100mm
7m3 4350mm 1800mm 1250mm
10m3 5500mm 2500mm 900mm
12m3 4250mm 1750mm 1750mm
30m3 6000mm 2500mm 2000mm
37m3 6500mm 2400mm 2400mm

Spustne cevi

U našoj ponudi se nalaze i "spustne cevi" za spuštanje šuta sa viših spratova i gradilišta direktno u kontejner, koje su lako prenosive i jako se brzo montiraju. Otporne su na udarce i ogrebotine.

Odličan su izbor jer ne dozvoljavaju rasipanje prašine, kao i buke od udaraca pri padu građevinskog šuta - čime se postiže čistiji radni ambijent.

Spustne cevi za šut

KONTEJNER KAPACITETA 1M3

U našoj ponudi nalaze se i kontejneri od 1m3, funkcionalni su na velikim visinama jer se podižu dizalicama tamo gde veći kontejneri nemaju pristup. Njihov sadržaj prilikom spuštanja na tlo istovara se u kontejnere veće zapremine. Pogodni su za odlaganje šuta.

Kontejner 1m3

Kontejner kapaciteta 6m3 i 7m3

Kontejner zapremine 6m3 I 7m3 je idealan za uklanjanje velike količine šuta, smeća i otpada. Posebno se preporučuje prilikom adaptacija kuća ili stana (kada se menjaju pločice, razbijanja betonskih košuljica, pregradnih zidova, za odvoz obijenog maltera). Zatvoreni kontejneri u ovoj zapremini su takođe dostupni. Nose ih dvoosovinska vozila idealna za manipulaciju u gradskim uslovima i uskim jednosmernim ulicama.

Kontejner kapaciteta 10m3

Kontejner zapremine 10 m3 je predviđen za odvoz velike količine građevinskog šuta. (Nosivosti su do 14 tona.) Svoju primenu pretežno pronalazi na velikim gradilištima koja poseduju dovoljno prostora za manipulaciju kod utovara i istovara. Zbog male visine pogodni su za lak utovar.

Kontejner kapaciteta 12m3

Kontejner kapaciteta 12 m3 služi za uklanjanje kabastog otpada iz proizvodnje koji je rastresit te se koristi poklopac kako isti ne bi zagađivao životnu sredinu.

Kontejner od 30m3

Kontejner kapaciteta 30 m3 služi za transport kabastog otpada nastalog u proizvodnim procesima. Svoju namenu može da pronađe i u čišćenju skladišta, za uklanjanje lakog rastresitog otpada. Abrol platform koriste se za prevoz paleta, građe, cevi, kele ili građevinske mehanizacije (bagera, buldožera, valjaka i drugih mašina).

Svi naši kontejneri su snažne čelične konstrukcije, sa preklopnim kosim zidom za lak utovar i ojačanom zadnjom stranom. Konstruisani su po evropskim standardima.

Elevator korpa

Elevator montiran

ELEVATOR ZA VERTIKALNI TRANSPORT

Elevator za vertikalni transpost materijala na visinu do 12 metara. Zapremina korpe 0,20m3, nosivost korpe da 150 kg.

Scania kamion

šutex vouni park

NAŠI KAMIONI

Posedujemo savremena dvoosovinska vozila nosivoti do 8,5t, koja su prilagođena radu na terenu , velikim gradilištima , ali i malim gradskim ulicama. Takođe posedujemo vozila sa pratećom osovinom koje je namenjeno za prevoz abrol – kontejnera. Ti kamioni se koriste za prevoz kontejnera od 10m3 I 30m3 koji se upotrebljavaju na velikim gradilištima ili u proizvodnim pogonima. Abrol kontejneri su namenjeni za prevoz većih količina otpada i imaju veoma široku primenu (metal, staklo, komunalni otpad, plastika papir).

Svi naši vozači poseduju višegodišnje iskustvo u radu u gradskim uslovima koja su otežana gustim saobraćajem gde je potrebna veština da bi se posao obavio što brže i efikasnije.